Logo TR White Gönüllülük

Çalışmaları Grubu

Çalışma Grubu

ÇALIŞMA GRUBU

(ALFABETİK)
KÜBRA  DOĞAN-YENİSEY
EMRE ERDOĞAN
PINAR UYAN-SEMERCİ
NURHAN YENTÜRK
LADEN YURTTAGÜLER

KATKIDA BULUNANLAR

AYŞE BEYAZOVA
TUĞÇE ERÇETİN
MERVE SEDA ÇEVİK
GÖZDE DURMUŞ
GİZEM KÜLEKÇİOĞLU
BURCU OY

 

Çalışma Grubu

 

KÜBRA DOĞAN-YENİSEY

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Kübra Doğan-Yenisey, yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, doktorasını Cenevre Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. 2008 yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Doğan-Yenisey, 2014 yılında Karşılaştırmalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni kurdu. Kübra Doğan-Yenisey’in La modification du contrat de travail, Etude de droit suisse et de droit français (Schulthess 2005), İş Hukukunda İşyeri ve İşletme – Alman ve Fransız Hukuklarıyla Karşılaştırmalı Bir İnceleme (Legal 2007), Social Security Law in Turkey (Kluwer Law Internatioal 2013), İş Hukukunun Emredici Yapısı (Beta 2014) ve Mahmut Kabakcı ile birlikte yayınladıkları Gönüllü Emeği ve İş Hukuku (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 2017) isimli kitapları ile iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında yayımlanmış pek çok makalesi bulunmaktadır. Kübra Doğan-Yenisey Karşılaştırmalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürüdür.

 

EMRE ERDOĞAN

Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Emre Erdoğan aynı bölümde doktorasını tamamladı. 1996’dan itibaren kamuoyu araştırmaları yapan Erdoğan 2003 yılında bağımsız bir araştırma şirketi olan Infakto RW’yu kurdu, 2005 yılından itibaren Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde yarı zamanlı olarak Araştırma Metotları ve İstatistik dersleri veren Erdoğan, 2015 yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Prof. Dr. Erdoğan, dış politika ve kamuoyu, siyasal katılım, genç ve çocuğun iyi olma hali, gönüllülük ve sosyal sermaye konularında çok sayıda araştırma yürütmüş ve yayın yapmıştır. Pınar Uyan Semerci ile birlikte yayınladıkları son kitapları “Biz”liğin Aynasından Yansıyanlar: Türkiye Gençliğinde Kimlikler ve Ötekileştirme”, “Fanusta Diyaloglar: Türkiye’de Kutuplaşmanın Boyutları” ve “Siyaset’teki Gölge: Korku” adlarını taşımaktadır.

 

PINAR UYAN-SEMERCİ

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci, 2007 yılından itibaren Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin müdürlüğü görevini yürütmektedir. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden alan Uyan-Semerci’nin akademik çalışma alanları siyaset felsefesi, karşılaştırmalı siyaset, sosyal politika ve sosyal bilimlerde metodolojidir. Uyan-Semerci, evrensellik, adalet, haklar, katılım, vatandaşlık, insani gelişim, yapabilirlik yaklaşımı, yoksulluk, göç, kolektif kimlik oluşumları, ötekileştirme, kutuplaşma, çocuk işçiliği ve çocuğun iyi olma hali konularında birçok araştırma projesi yürütmüş, makale ve kitap yayını yapmıştır.

 

NURHAN YENTÜRK

1988 yılında İTÜ’de doktora unvanı alan Nurhan Yentürk, 1998 yılında İTÜ’de Profesörlük unvanı aldı. 1985-1986 yıllarında Imperial College, Londra; 1989-1990 yıllarında Paris-I Sorbonne Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. Türkiye ekonomisi ve ekonomik krizler üzerine yayınlar yaptı. 2003 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde göreve başlayan Nurhan Yentürk halen aynı üniversitenin Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi’nin müdürü olarak çalışmaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik yayımlanan STK Çalışmaları-Eğitim Dizisi’nin yayın yönetmenliğini yapmakta, STK Eğitim ve Sertifika programlarında ve Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi’nde çeşitli dersler vermektedir. 2009 yılından itibaren kamu harcamaları üzerine çalışmalar ve yayınlar yapan Nurhan Yentürk Kamu harcamalarını izlemek ve savunuculuk yapmak üzere kurulan Kamu Harcamaları İzleme Platformu’nun sözcülerindendir.

 

LADEN YURTTAGÜLER

Laden Yurttagüler 2005 yılında Sivil Toplum Çalışmaları Merkezinde araştırmacı ve proje yöneticisi olarak çalışmaya başladı. 2007 yılında bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir. Çalışma alanları, insan hakları eğitimi, toplumsal cinsiyet, katılım, sosyal haklar, gençlik ve eğitim metodlarıdır. İlgili alanlarda ulusal ve uluslararası projelerde yer almıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan sivil toplum kuruluşlarına yönelik yayımlanan STK Çalışmaları-Eğitim Dizisi kapsamında Gönüllülerle İşbirliği kitabının yazarlarındandır. Özellikle, gençlik ve sosyal haklarla ilgili çalışmalar yapmakta ve bu konularda çeşitli yayınları bulunmaktadır. Hali hazırda, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği ortaklığında kurulan ve yürütülen Avrupa Gençlik Araştırmacıları Havuzu’nun üyesidir. Lisans ve yüksek lisans derecelerini Boğaziçi Üniversitesi’nden alan Yurttagüler, halen Boğaziçi Üniversitesi Atatürk lkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde doktora çalışmasını sürdürmektedir. Laden Yurttagüler Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi müdür yardımcısıdır.