Logo TR White Gönüllülük

Çalışmaları Grubu

Amacımız

Amacımız özellikle örgütlü bir yapıda yapılan gönüllükle ilgili tartışmaların bilgi ve araştırmaya dayalı olarak sürdürülmesine yönelik destek olmaktır. Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi, Göç Araştırmaları Merkezi, Karşılaştırmalı İş ve sosyal Güvenlik Hukuku Merkezi, Gençlik Çalışmaları Birimi ve Çocuk Çalışmaları Birimi bünyelerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyeleri ve çalışanları sivil toplum ve gönüllülük alanına birçok çalışmaya imza atmışlardır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Gönüllü Çalışmaları grubu gönüllülük tartışmalarına çok disiplinli bir yaklaşımla, farklı alanlardan değen ve açılım getirmeye çalışan araştırmalar yapmak ve yayınlamak üzere oluşturulmuştur.

Gönüllülük Çalışmaları Grubu’nun amacı sivil örgütlerde yürütülen gönüllülükle ilgili önemli tartışmaları gündeme getirmek ve bu tartışmaların bilgi ve araştırmaya dayalı olarak sürdürülmesine katkıda bulunmaktır.