Logo TR White Gönüllülük

Çalışmaları Grubu

Türkiye'de Gönüllülük

Türkiye'de Gönüllülük

2019 yaz aylarında yürüttüğümüz Türkiye’de Gönüllülük Araştırması’nın (TGA 2019) bulgularını detaylı bir biçimde ele alan bu kitap mevcut koşullara dair bir resim çizmeye çalışarak, genç gönüllüleri, çocuk alanında gönüllülüğü, gönüllülükte etik ve yasal çerçeve temalarını tartışmaya açıyor.

Çocuk alanındaki gönüllülerin koşulları, motivasyonları, deneyimleri nelerdir? Nasıl daha iyi hale getirilebilirler? Gençler gönüllülük sürecinde seslerini ne denli duyurabilmektedirler? Gençlerin katılımının yurttaş katılımı açısından ne tür imkanları ve kısıtlılıkları vardır? Gönüllülük kendinden menkul bir biçimde etik bir gönüllülük anlamına mı geliyor? Etik kurallar ve davranış ilkelerinin yazılı olması sivil alanın gündeminde yer alıyor mu? Neden gönüllülükte etiği tartışmak gereklidir? Gönüllülerin gönüllülüğü bireysel ve geleneksel ortamlar kadar, aktif yurttaşlık ve sivil alana katılım olarak da deneyimleyebilmelerini destekleyecek hak ve sorumluluklar tanımlanabilir mi? Tanımlanabilirse bunlar nelerdir? Gönüllüleri korumak için bir “kaza” sigortası gerekli mi? Bu konuda ülke örnekleri nelerdir? Kamunun bu konudaki görev ve sorumlulukları nelerdir?

Kitap boyunca bu sorular eşliğinde ilgili yazına, farklı ülke deneyimleri ve gönüllülükle ilgili TGA 2019’un sonuçlarına başvurularak cevaplar için ipuçları bulmaya ve tartışmaların bir sonuca evrilebilmesi için öneriler sunmaya çalışılmıştır.