Logo TR White Gönüllülük

Çalışmaları Grubu

Türkiye’de Gönüllülük 2019 Araştırma Sonuçları Sunumu ve Tartışmalar

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte Türkiye’de Gönüllülük 2019 Araştırması’nın sonuçları tartışılacaktır.   

Yer: santralistanbul Kampüsü, ÇSM 403-404

 

PROGRAM:

 

13 Aralık 2019 CUMA


12:30 – 13:00
Kayıt 

13:00 – 13:15
Açılış Konuşmaları
Kübra Doğan Yenisey, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Vekil Rektör
Nurhan Yentürk, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi

13:15 – 14:45
1. Oturum: Türkiye’de Gönüllülük Araştırması Sonuçları 2019
Emre Erdoğan ve Pınar Uyan Semerci
Sunum ve Tartışma  

14:45 – 15:00
Kahve Molası

15:00 – 16:00
2. Oturum Türkiye’de Gönüllülük ve Hukuki Yapı
Kübra Doğan Yenisey Türkiye’de Gönüllülük ve İş Hukuku
Nurhan Yentürk Hukuki Yapı - Araştırma Sonuçlarının Sunumu Tartışma

16:00 – 17:15
3. Oturum: Bir Katılım Yöntemi Olarak Gönüllülük
Hanjo Schild
Gençlerin Gönüllülüğü: Avrupa Perspektifi
Laden Yurttagüler
Türkiye’de bir Katılım Yöntemi olarak Gönüllülük Tartışma

17:15 – 18:00
3. Oturum: Gönüllü, Gönüllülük ve Etik
Pınar Uyan Semerci
Gönüllü Olmanın Anlamı ve
Etiği Araştırma Sonuçlarının SunumuTartışma 

Tarih:

Başlama: 13 Kasım 2020 12:30
Bitiş: