Logo TR White Gönüllülük

Çalışmaları Grubu

NGO 506 : Gönüllülerle İşbirliği ve İnsan Kaynakları Yönetimi

6 AKTS

Ders Yükü : 153 saat + 0 dakika

Dersin Dili

Türkçe

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Öğretim Elemanları

Nurhan Yentürk, Prof. Dr.

Dersin Tanımı

Bu ders, sivil toplum örgütlerinde gönüllülerle işbirliği ve gönüllük kavramlarına eleştirel bir perspektif getirmeyi; STK’ların gönüllülerle işbirliği yapabilmeleri için gerekli tüm adımları tartışmayı ve örnek uygulamalar yapmayı; gönüllüğün gelişmesi için gönüllülük kanunlarının incelenmesini amaçlamaktadır.

Dersin Öğrenme Çıktıları

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler;

  1. Aktif yurttaşlık ve gönüllülük arasındaki ilişki hakkında bilgi edinecekler ve eleştirel bir bakış geliştirebilecekler
  2. Gönüllülerin temel hizmetleri üretmeleri hakkında bilgi edinecekler ve eleştirel bir tutum geliştirebilecekler
  3. Gönüllülerin faaliyetlere katılması, koordinasyonu ve gönüllülüğün devamlılığı konularında becerilerini geliştirecekler
  4. Uluslararası kurumların gönüllülük çalışmaları hakkında bilgi ve öznelerin ve sivil toplum örgütlerinin başvurusu hakkında beceri edinecekler
  5. Gönüllülerin karar verme süreçlerine katılımları hakkında bakış açısı ve beceri geliştirecekler
  6. Gönüllüğün teşviki için değişik ülkelerin gönüllük kanunları hakkında bilgi edinecek ve gönüllük kanunu geliştirmeleri için beceri geliştirecekler.

 

 

Ders İçeriği

 

1 .Hafta

Gönüllülük ve yurttaşlık arasındaki ilişki hakkında bilgi edinme ve eleştirel bakabilme Aktif yurttaşlık kavramı hakkında bilgi edinme

2 .Hafta

Katılımcı demokrasi kavramı hakkında bilgi edinme: katılımcı demokrasi aracı olarak sivil toplum örgütleri

3 .Hafta

Savunuculuk alanında çalışan sivil toplum örgütleri ve hizmet alanında çalışan sivil toplum örgütleri arasındaki farklılıklar ve gerilimler

4 .Hafta

Gönüllülük ne demek? Uluslararası kavramlar ve eleştirel yaklaşım Gönüllülük ve aktivizm arasındaki ilişki hakkında eleştirel bir bakış geliştirme Türkiye’de ve dünyada gönüllüğün kavramsal gelişimi

5 .Hafta

Gönüllü Politikası geliştirme, kurum içi etik değerli geliştirme, gönüllü davranış politikaları geliştirme, gönüllülerin katılım süreçlerini belirleme.

6.Hafta

Gönüllü stratejisi oluşturma, organizasyon ve program ihtiyaç analizleri yapma, gönüllü iş tanımı yazma

7 .Hafta

Gönüllülerin süpervizyonu ve koordinasyonu için program geliştirme

8 .Hafta

Gönüllülüğün devamlılığı becerisini geliştirme ve gönüllülerle iletişim

9 .Hafta

Ödev: Gönüllülerle işbirliği üzerine bir sivil toplum kuruluşu için örnek uygulama yazılması

10 .Hafta

Gönüllü Politikası ve sivil toplum örgütünün değerleri arasındaki ilişkiye eleştirel yaklaşım, örgüt içi demokrasi kavramı hakkında bilgi edinme – yatay ve dikey örgütlenme

11 .Hafta

Uluslararası kurumların gönüllülük çalışmaları hakkında bilgi edinme gönüllülük ve mobilitenin çeşitliliğe (diversity) katkısı hakkında bilgi edinme ve eleştirel bir perspektif geliştirebilme

12 .Hafta

Gönüllülükle ilgili yasal düzenlemeler hakkında bilgi edinme: Uluslararası kuruluşların çalışmaları

13 .Hafta

Gönüllülükle ilgili yasal düzenlemeler hakkında bilgi edinme: Ülke örneklerinin incelenmesi

14 .Hafta

Türkiye için bir gönüllü katılımı teşvik eden ve sivil toplum kuruluşlarını destekleyen bir gönüllülük yasası için genel çerçeve

15 .Hafta

Türkiye için bir gönüllü katılımı teşvik eden ve sivil toplum kuruluşlarını destekleyen bir gönüllülük yasası için tartışmalar

16 .Hafta

Ödev: Uluslararası örnekler ışığında Türkiye için bir gönüllülük kanunu maddeleri yazılması

 

Kaynaklar