Logo TR White Gönüllülük

Çalışmaları Grubu

Basın Bildirisi 04.12.2020

Dünya Gönüllüler Günü olarak kutlanan 5 Aralık’ta, İstanbul Bilgi Üniversitesi gönüllülük tartışmalarına yeni bir yayınla katkıda bulunuyor. “Türkiye’de Gönüllülük: Deneyimler, Sınırlılıklar ve Yeni Açılımlar” isimli kitap, 2019 yılında yürütülen Türkiye’de Gönüllülük Araştırması sonuçlarından yola çıkarak gönüllülerin önündeki sorunlar ve bu sorunların çözüm yöntemlerine odaklanıyor. Esere Dünya Gönüllüler Günü’nde (5 Aralık 2020) açık kaynak olarak gonulluluk.bilgi.edu.tr adresinden erişilebilecek.

Türkiye'de Gönüllülük

2019 yaz aylarında yürüttüğümüz Türkiye’de Gönüllülük Araştırması’nın (TGA 2019) bulgularını detaylı bir biçimde ele alan bu kitap mevcut koşullara dair bir resim çizmeye çalışarak, genç gönüllüleri, çocuk alanında gönüllülüğü, gönüllülükte etik ve yasal çerçeve temalarını tartışmaya açıyor.

Gönüllü Emeği ve İş Hukuku

Modern toplumların önemli bir özelliği olarak kabul edilen gönüllülük, hukuken bireylerin ifade ve örgütlenme özgürlüğünün yansımalarından biri olup, demokrasinin vazgeçilmez bir parçasıdır.

GE 232 : Gönüllülük Çalışmaları Dersi

Bu bölüm, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde verilmekte olan GE 232 Gönüllü Çalışmaları dersinin izlencesini, öğretim üyelerinin sunuşlarının video kayıtlarını, ek kaynak olarak yapılan Türkçe sunuşları,  ders değerlendirmelerini ve öğrencilerin gönüllük çalışmalarını,  bu dersi diğer üniversitelerde veren akademisyenlerle paylaşmak amacıyla oluşturulmuştur.

Amacımız

Amacımız özellikle örgütlü bir yapıda yapılan gönüllükle ilgili tartışmaların bilgi ve araştırmaya dayalı olarak sürdürülmesine yönelik destek olmaktır. Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi, Göç Araştırmaları Merkezi, Karşılaştırmalı İş ve sosyal Güvenlik Hukuku Merkezi, Gençlik Çalışmaları Birimi ve Çocuk Çalışmaları Birimi bünyelerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyeleri ve çalışanları sivil toplum ve gönüllülük alanına birçok çalışmaya imza atmışlardır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Gönüllü Çalışmaları grubu gönüllülük tartışmalarına çok disiplinli bir yaklaşımla, farklı alanlardan değen ve açılım getirmeye çalışan araştırmalar yapmak ve yayınlamak üzere oluşturulmuştur.

Gönüllülük Çalışmaları Grubu’nun amacı sivil örgütlerde yürütülen gönüllülükle ilgili önemli tartışmaları gündeme getirmek ve bu tartışmaların bilgi ve araştırmaya dayalı olarak sürdürülmesine katkıda bulunmaktır.